sympathy คือเห็นอกเห็นใจ
Posted at Apr 18, 2012 by biteoy

sympathy คือเห็นอกเห็นใจ

empathy
คือ เข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไร

เริ่มต้นจากคนใกล้ตัว

เห็นใจแม่ และพ่อ ที่เหนื่อยเพื่อเรามาแสนนาน

เข้าใจแม่ และพ่อ ว่าทำไมถึงต้องบ่นเรา

เห็นใจแม่ ว่าแม่เหนื่อยเพื่อเรา

เข้าใจแม่ว่า แม่กลัวเราลำบากถ้าขาดความรู้

แล้วค่อยๆผลิบานความรู้สึกที่งดงามเช่นนี้ให้คนรอบข้าง

เเล้วเราจะมีความสุข จาก 2 คำนี้ค่ะ

รักนะคะทุกคน

"คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ"
www.kru-somsri.ac.th    www.facebook.com/krusomsri

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved