Kru Somsri English School Blog
 • กระบวนการเรียนรู้ ในระดับวัยหนู
  Posted at Apr 27, 2016 by biteoy
  ถึงขั้นไหนกันน๊าาาาา เป็นกำลังใจให้นะคะ Cr.หนังสืออ่านจบก็เก่งเอง โดย "คุณครูสมศรี"...
 • การเรียนไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามองอุปสรรคเห็น และทำลายอุปสรรคเป็น #คุณครูสมศรี
  Posted at Jan 26, 2016 by biteoy
  การเรียนไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามองอุปสรรคเห็น และทำลายอุปสรรคเป็น #คุณครูสมศรี...
 • ก้าวต่อไป
  Posted at Apr 28, 2016 by biteoy
  ก้าวต่อไป แม้จะไร้ซึ่งจุดหมาย แต่ถือว่านี่คือการฝึกใจให้เข้มแข็ง Cr.คุณครูสมศรี...
 • "คะแนน" ไม่เท่ากับ " ฝึกกำหัวใจตน"
  Posted at Jan 23, 2016 by biteoy
  คะแนน "ไม่เท่ากับ" ฝึกกำหัวใจตน --คุณครูสมสรี ธรรมสารโสภณ--...
 • อาคารสูงสิบชั้น
  Posted at Apr 28, 2016 by biteoy
  อาคารสูงสิบชั้น คนงานต้องก่อด้วยอิฐทีละก้อน Cr.คุณครูสมศรี...
Blog Archive
รายการ update blog ทั้งหมด
©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved