จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิ
Posted at Apr 29, 2012 by biteoy

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์

สมมติก็ได้นะ สมมติว่าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนา

โดยเฉพาะวัตถุเงินทองข้าวของ มีทุกสิ่งทุกอย่าง

...
บุคคลก็ดี ลูกก็ดี หลานก็ดี มีเต็มไปหมด

อะไรที่เราต้องการ เรามีหมด

แต่เราก็หนีความแก่ เจ็บ ตาย ไม่พ้น


ไม่สบายกายนิดหน่อย เช่น ถ่ายไม่หยุด ก็หาความสุขไม่ได้แล้ว


บางคนอาจจะเรียนสูง ๆ ปรารถนาอะไรก็ได้ทุกอย่าง


เงินทองมีมากมาย แต่จิตใจไม่สงบ นอนไม่ค่อยหลับ


และหลายคนอาจจะเป็นโรคประสาทก็ได้


ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะ ก็จะมีลักษณะอย่างนั้น


นอกจากเราจะปฏิบัติ เจริญสมาธิ ปัญญา จนมีกำลังใจสมบูรณ์


อินทรีย์แก่กล้า สติ สมาธิ ปัญญาดี ทำใจสงบได้ ก็หมดปัญหา


ที่ท่านเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เราต้องสนใจศึกษา


สนใจพัฒนาศีลให้บริสุทธิ์ อันนี้เป็นข้อสำคัญ


เมื่อศีลสมบูรณ์แล้ว สมาธิก็เกิดได้

เมื่อสมาธิสมบูรณ์แล้ว ปัญญาก็เกิดได้


จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิ จะมีสมาธิได้ต้องอาศัยศีล

ท่านพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ธรรมะดับร้อนค่ะ

"คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ"
www.kru-somsri.ac.th    www.facebook.com/krusomsri

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved