ข้อควรรู้ก่อนเข้าสอบ 9 วิชาสามัญ

 

1 วันก่อนสอบ

- เตรียมบัตรแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ บัตรประชาชน

   หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

- เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ สอบที่ไหน

   ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง

- จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)

- เตรียมดินสอ ปากกา กบเหลา ยางลบ

- อาหารในวันนี้ ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ

- อย่าเครียด

- อย่านอนดึก

 

วันสอบ

- รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ

- ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง เผื่อรถติดนะคะ

- ก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบ ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย

- ไม่ควรอ่านอะไรเยอะ ๆ สมองอาจะเบลอได้ อ่าน short note สั้น ๆ สูตรสั้น ๆ ก็พอ

- ทำสมาธิ ลดความตื่นเต้น

 

หลักฐานใช้ยื่นก่อนเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวประชาชน

- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. ปากกา

2. ดินสอดำ 2B

3. ยางลบ

4. กบเหลาดินสอ

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

- ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

**แบบการสอบจำนวนข้อและเนื้อหาการสอบ  คลิก

 

back
©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved