รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

 

- ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

  (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่  

 

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved