ปฏิทิน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 

หรือ สทศ. ประกาศปฏิทิน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

- เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่

- เข้าระบบ 9 วิชาสามัญ คลิกที่นี่

 

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved