ประกาศแล้วผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว
 O-NET
นี้จะใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ซึ่งก็จะใช้วัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6

โดย ที่ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

 

1. ภาษาไทย
2.
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.
ภาษาอังกฤษ
4.
คณิตศาสตร์
5.
วิทยาศาสตร์

 

เช็คผลสอบ 0-NET คลิกเลยที่นี่

 

ขอบคุณที่มา : result.niets.or.th

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved